چاپ کارت دعوت

چاپ کارت دعوت

کارت های دعوت تا پیش از این به صورت آماده چاپ می شدند. یعنی به علت محدودیتِ چاپ افست در تویدِ کم تیراژ، کارت ها را به تعداد زیاد در طرح های گوناگون چاپ می کردند و تنها جای نام های مدعوین را خالی می گذاشتند تا هر کسی بنا به خواست خودش بتواند آن را پر کند. تا این که چاپ دیجیتال مشکلِ مزبور را حل کرد. کارت ها شخصی با لحنی شخی و دعوت از آن دست که میلتان است.

شرکت الکا در هر تیراژی ارایه دهنده ی خدمات تکمیلی کارت دعوت است...خطِ تا و برش و...

چاپ دیجیتال

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین