Q-I کونیکا

دستگاه چاپ Q-I کونیکا

این دستگاه، چاپ های نور از جلو یا Front light را با سرعت و دقت فوق العاده ای تولید می کند و بهترین گزینه برای زمانی است که با فرصتِ کم، چاپِ با کیفیتی را هم انتظار دارید.

دستگاه Q-I کونیکا، ماشینی است که ویژگیِ منحصری دارد، یعنی مجهز بودن به هِدِ کونیکا Konika -512i ،که با آن میتوان چاپ هایی را ارائه داد که از هر دو لحاظ، هدفِ مدّ نظر شما را نشانه بگیرد.یعنی... زمان کم و نتیجه ی عالی.

فضای باز

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین