کاتر پلاتر

کاتر پلاتر

از مهمترین و ضروری ترین کارائیهای یک شرکت چاپ در خدمات پس از چاپ، مهارتی است موسوم به کاتر پلاتر.

الکا، سرویس کاتر پلاتر را با ظرافتی مثال زدنی اجرا می کند و اثبات تفاوت های خود در این زمینه را به قضاوت شما می سپارد.

کاتر پلاتر چیست؟ برشِ فرم دارِ چاپ است که روی چاپهای استیکر و سایر چاپهای in door (که فرمی مخصوص دارند) اجرا می شود.

زیبایی و ارزندگی محصولی که از سرویس کاتر پلاتر بیرون آمده بسیار با ماقبلش تفاوت خواهد داشت.

خدمات تکمیلی

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین