تابلو تخته شاسی

تابلو تخته شاسی

تخته شاسی سازه ای ست برای الصاق چاپ. اما این بد ذوقانه ترین تعریف برای این محصول است. می دانیم که تصویر هر عکسِ شاهکاری را می توان روی تخته شاسی پیاده کرد و این خود گویای آن است که با چه سازه ی جالبی روبرو هستیم. جهانی شگفتی از تابلوهای شاهکار نقاشی منتظر نقش بستن بر سطح بوم شاسی هستند...تا موزه های دنیا تنها صاحبان این جهان از زیبایی نباشند.عکس های خانوادگی نیز با همه خاطراتِ در قابشان، برای قرارگیری روی تخته شاسی گزینه های بسیار مناسبی هستند. به تجسم درآوردن یک ثانیه ی شیرین از میلیاردها میلیارد ثانیه ی در گذر که می آیند و میروند و اعتنا نمی شوند...چرا که لذتِ آن یک دم را ندارند...مانند قاب عکسی از لبخندِ یک عزیز...شرکت الکا ضامنِ زیباییِ هنریِ اثری ست که بناست تصویرش روی دیوار یا میز شما قرار گیرد. ما می خواهیم تا شما زیبائیها را زیباتر ببینید. این روش اجرای چاپ بدیهی ترین توانایی فنیِ الکاست که در ضخامت های 8، 20 و 82 میلی متری تقدیم علاقمندان می شود.

سازه های نمایشگاهی

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین