چاپ زبرا

چاپ زبرا

زبرا گونه ای از پارچه است که در تولید پرده های مدرن و امروزی بسیار مصرف دارد.

اگر "زبرا" را گورخری معنی کنیم، آنوقت تا حد زیادی تصویر را راهِ زبرا بهتر تصور می شود.

این نوع پارچه به صورت یکی در میان از رجهای پارچه و توری ( با عرض 8 الی 10 سانتیمتر) تشکیل شده وچاپ یووی بهترین انتخاب برای ایجاد نقوش روی آن است.

شرکت الکا چاپ روی جنس زبرا را تا عرض 3 متر و با طول نامحدود انجام می دهد و پرده ی دلخواه شما را به معرضِ نمایشِ پنجره های شما قرار خواهد داد.

چاپ یو-وی رول

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین