چاپ وینل

چاپ وینیل – استیکراکو

فضای شهری را تصور کنید که درحال برگزاری فستیوالی سالانه است. گوشه و کنار پر است از تصاویر چاپی و عکس ها و پوسترهای مختلفی که برای جلب نظر شما خودنمایی می کنند و حالِ ویژه ی آن فستیوال را در شهر متبادر می سازند.اغلب آن تصاویر محصول نوعی چاپ هستند موسوم به چاپ وینیل استیکر اکو.چاپ استیکر اکو زمینه ای پر درخواست در صنعت چاپ و تبلیغات است که با توجه به خود چسب بودنش کاربردهای فراوانی را می توان برای آن تعریف کرد.از دیگر جاهای کاربردیِ چاپ وینیل استیکر اکو بدنه ی خودروهای پخش است که به صورت بیلبوردهای متحرک در سطح شهر می گردند و پیام شما را درمعرض دید مردم قرار می دهند.

شرکت الکا پیشنهاد می کند:در صورتی که قرار است چاپ استیکرِ شما از فواصل نزدیک دیده شود حتماً به سراغ چاپ وینیل – استیکراکو بروید.

چاپ وینیل – استیکراکو دارای همه ویژگیهای چاپ استیکر است با این فرق که با نقش بستن چاپ اکوسالونت روی جنس وینیل(چاپ وینیل – استیکر اکو)کیفیت و تراکمِ خروجیِ کارِ بسیار زیبا تر و بالاتری به دست خواهد آمد.

چاپ اکوسالونت

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین