چاپ سولید

چاپ سولید اکو

مونالیزا مشهورترین اثر از پنجه ی معجزه گر نقاش ایتالیایی لئوناردو داوینچی است که با رنگ روغن بر روی صفحه چوب سپیدار نقاشی شده‌است. دقتِ بیشتر در این اثرِ شگفت انگیز،برای ما روشن خواهد کرد که چرا قرنها عکاسان و نقاشان از این استاندارد برای پرتره‌های خودشان استفاده کرده اند.این تابلو حاوی ظرایف تصویری بسیاری است که در نگاه نخست و از فاصله ی دور متوجه اغلب آنها نخواهیم شد.هر چه در تصویر مونالیزا دقیق تر شویم و به سویش نزدیکتر رویم،بر شگفتیِ حاصل از این جزئیات افزوده خواهد شد.

در صنعتِ چاپ، شاخه ای هست به نام چاپ سولید اکو که هدفشش همین است. اعمالِ بیشترین دقت در تصویر چاپ شده. کیفیت رنگ خروجی و ظرافت چاپ در روش سولید اکو نسبت به دیگر روشها کاملا مشهود است. به عبارت دیگر اهمیت این چاپ، در نمایش ریزبینانه ی همان جزئیات بصری است که فرق یک اثر شاهکار مانند مونالیزا را با یک اثر معمولی نمایان می کند. شیدرول ها و لوردراپه ها زمینه های پرکاربرد این چاپ یعنی چاپ سولید اکو هستند.چاپ سولید اکو در فرآیند چاپِ لایت باکس های سولید 700 یا پشت نوردار نیز کارایی داشته و در غرفه های نمایشگاهی،همایشها و فضاهایی که پوسترهای دید نزدیک دارند مصرف می شود.پیشینه ومهارت الکا این امکان را به ما می دهد تا دقیق ترین زیبائیها را در معرض دیدِ نزدیک شما قرار دهیم.

چاپ اکوسالونت

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین