چاپ دیوارپوش

چاپ روی دیوارپوش

رشد فراگیر و فزاینده ی  مصرف دیوارپوش در صنایع ساختمانی معنیِ خاصی دارد.

التفات و اعتنای بیشتر به جلوه ی بصریِ دیوار!

با ملحق شدنِ چاپِ فلت بد به خانواده ی شیوه های چاپِ لارج فورمت (بزرگ اندازه)، فرصتی مهیا آمده تا هرنقش و یا هر طرحِ دلخواهی را روی دیوارپوش ایجاد نمائید.

شرکت الکا چاپ روی دیوار پوش را در بالاترین ابعاد و کیفیت به انجام می رساند

چاپ مستقیم

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین