چاپ کارت ویزیت

چاپ کارت ویزیت

یک زمانی خیلی نادر می بود اگر شخصی کارت ویزیت می داشت.این کارت وسیله ی اطلاع رسانیِ شخصیِ افرادی بود که منصب یا تجارتی می داشتند. امروزه اما تقریبا همه اصناف و مشاغل حتی در پست های غیر تجاری نیز خواهان طراحی، چاپ و تولید کارت ویزیت هستند.

الکا، کارت ویزیت را به صورت یک رو و دو رو،  و با تکنولوژی چاپ دیجیتال، تولید می کند که این مزیتِ آخر منجر به رفع محدودیتِ این چاپ حتی در تیراژهای خیلی کم شده است!

چاپ دیجیتال

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین