چاپ کاغذ دیواری

کاغذ دیواری

کاغذ دیواری از آن ابداعات جالب بشر بود که خیلی زود و زیاد روی آب و رنگ زندگی و اتمسفرِ محیطِ او تأثیر گذاشت. کاغذ دیواری سالهاست که به عنوان پوششِ دیوار منازل، ادارات، راهروها و ساختمانهای تجاری و ... از صبح تا شب پیش چشم ماست.

چاپ کاغذ دیواری اکوسالونت این امکان را فراهم آورده است تا هر طرحی را بتوان با هر اندازه ای که دارد به یک کاغذ دیواریِ اعلا و چشمگیر جهت پوشش دیوارها تبدیل کرد.

چاپ اکوسالونتِ کاغذ دیواری نسبت به گونه ی یوویِ آن مقرون به صرفه تر است و سفارشات آن در الکا بی محدودیتِ تیراژ پذیرفته می شود.

چاپ اکوسالونت

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین