استند فلزی

استند فلزی

خصلتهای ویژه ی فلز در استحکام و تحمل و انعطاف و اتصال و...، موجب آن شده است که به هر سویی در دور و بر نظر کنیم اثری از وجود یک چیز فلزی را قطعا خواهیم دید.

در فهرست  فعالیت های شرکت الکا در ساخت سازه های فروشگاهی، خط تولید سازه ها و استندهای فلزی به خوبی تعریف شده است و شرکت الکا با به کارگیری پیش سازه های فلزیِ معمول، نظیر پروفیل،مفتول و لوله و... هرگونه استند فلزی ای که مورد نظرتان باشد را با عالیترین کیفیت در اختیار شما قرار می دهد.

استندهای فلزی به حالتهای مختلفی از جمله ایستاده، دیواری، شلفی(استندهایی که روی قفسه ها نصب می شوند) و رومیزی... در شرکت الکا،  طراحی، ساخته و اجرا می شوند.

سازه های فروشگاهی

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین