چاپ فلکسی فیس

فلکسی فیس

هنگامی که انتهای سیر سفر به شب رسیده و نزدیکیهای پایان راه است،واز دور چهره شبانه شهری نمایان می شود،چشمک چراغها و نور تابلوهای سردر مغازه ها و رستوران ها و بیلبوردهای روشن،خبر از رسیدن می دهند و رفتگی خستگی سفر.
در این حال انگار شب مکثی می کند و فرصتی بیشتر برای بیداری به ما می دهد.

پرتوهای مدرن و آشنای شهرها در شب تا حد زیادی وابسته به شاخه های صنعت چاپ است. شاخه ای مثل چاپ فلکس.
چاپ فلکس back lit banner-flexy face همانطور که ازنامش پیداست روش مخصوص چاپ بر پوستر های تبلیغاتی است که می باید گذردهی نور آن از پشت باشد. خاصیت نوردهی از پشت black lit در چاپ فلکسی فیس ،این قابلیت را برای پوسترهای تبلیغاتی فراهم می آورد که بسیار متمایز تر و برجسته تر به نظر می آیند.
چاپ فلکسی فیس درکنار زیبایی دارای مراحل تولید حساس و پیچیده ای است که تخصصی ویژه می طلبند.شرکت الکا تجهیزات و امکانات چاپ فلکسی فیس را در4 و6 و 8 رنگ در اختیار دارد و قادر است این چاپ را تا عرض 500 سانتی متر به صورت رول یکپارچه اجرا نماید.
یک چاپ فلکسی فیس عالی و با کیفیت مستلزم استفاده از متریابی ضخیم و یکدست با تراکمی منظم است.اهمییت سلامت ماشین چاپ فلکسی فیس آنجا خودرا نشان می دهد که منبع نور پشت پوستر روشن می شود.در صورت عدم درستی دستگاه و نامطلوب بودن جوهر،صول نهایی چاپ فلکسی فیس به محض در معرض نور قرار گرفتن،نقایض خود را نشان خواهد داد.
بیایم تابلوی شب هایمان را با نقش زیبا،زیباتر کنیم.

چاپ فضای باز

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین