چاپ اکوسالونت

چاپ ecosolvent ترکیبی از ظرافت و قدرت است. این ترکیب یعنی این است که چاپ اکو سالونت بسیاری از ظرافت های چاپ ایندور را دارد و در عین حال در فضای باز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. این چاپ بسیار مقاوم تر از چاپ ایندور در برابر عوامل محیطی و بسیار ظریفتر از چاپ فضای باز است.

شرکت الکا به شما پیشنهاد می دهد در صورتیکه ظرافت چاپ برایتان اهمیت ویژه ای دارد و می خواهید آنرا در فضای آزاد استفاده کنید، حتما سراغ چاپ اکوسالونت را بگیرید.

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین